Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2020

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 4.395.961 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 2.444 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 1.200 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -0,667 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 483.555 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -269 ton CO₂
Subtotaal 2.175 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 258.805 m3 1,88 kg CO₂ / m3 488 ton CO₂
Aardgas voor productie 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) 15.749 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 567 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) 0 liter 3,19 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.054 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 9.894 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,95 ton CO₂
Afvalwater 9.399 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 6,37 ton CO₂
Subtotaal 9,32 ton CO₂
Bezoekersverkeer
Openbaar vervoer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bromfiets en scooter 0 km 0,0528 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Motorfiets 0 km 0,137 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto 0 bezoekerskm 0,0975 kg CO₂ / bezoekerskm 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Fiets en lopen 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) 106.500 km 0,291 kg CO₂ / km 30,9 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Helikopter (in liters) kerosine 0 liter 3,20 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 30,9 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.269 ton CO₂