Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2016

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 296.575 m3 1,89 kg CO₂ / m3 560 ton CO2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Huisbrandolie/stookolie Brandstof & warmte 0 liter 3,19 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 560 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.171.000 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 2.720 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 6.000 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -3,16 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 750.000 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -395 ton CO2
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 13.586 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 489 ton CO2
Subtotaal 2.811 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 16.066 m3 0,298 kg CO₂ / m3 4,79 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 15.263 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 10,3 ton CO2
Subtotaal 15,1 ton CO2
CO₂-uitstoot 3.386 ton CO2