Skip to content
Standaarden

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Bereken de CO₂-emissies die onderdeel zijn van de verplichte duurzaamheidsrapportage voor grotere bedrijven.

De CSRD is een nieuwe Europese wetgeving die grotere bedrijven verplicht om vanaf boekjaar 2024 of 2025 te rapporteren over duurzaamheid. De CSRD vraagt bedrijven om volgens uniforme eisen over ESG (Environment, Social, Governance) te rapporteren in het bestuursverslag (zie een toelichting onderaan deze pagina).

De Milieubarometer helpt je bij het meten en rapporteren van je CO₂-uitstoot voor het thema Klimaatverandering. Je kunt de CO₂-uitstoot berekenen in Excel, maar een footprint-instrument zoals de Milieubarometer biedt veel voordelen. Het kost vaak wat tijd om de emissies compleet in beeld te krijgen, daarom is het advies om nu al te beginnen met het opstellen van je CO₂-footprint.

De Milieubarometer helpt je bij het voldoen aan rapportage-eis E1-6 ‘Bruto scope 1-, 2-, 3-emissies’ en een deel van rapportage-eis E1-4 ‘Doelen inzake klimaatmitigatie en klimaatadaptatie’:

Calculator voor scope 1, 2 en 3 emissies

Als je de Milieubarometer invult, worden automatisch de GHG-emissies berekend en ingedeeld in scopes 1, 2 en 3. Bij standaard activiteiten, bijvoorbeeld gebruik van diesel voor vervoer, rekent de Milieubarometer automatisch met de bijbehorende CO₂-emissiefactoren.

Voor bedrijfsspecifieke CO₂-berekeningen, bijvoorbeeld voor het gebruik van grondstoffen, vul je zelf de bijbehorende CO₂-factor in. Je kunt deze CO₂-factoren opvragen bij je leverancier of dienstverlener.

Je doorloopt de volgende stappen:

Tabel van je CO₂-footprint berekening

Na het invullen van jouw energiegegevens wordt de CO₂-footprint weergegeven in de scope-indeling volgens het Green House Gas-protocol.

Stapsgewijs uitbreiden van de footprint

Het kost vaak wat tijd om de GHG-emissies compleet in beeld te krijgen, daarom is het advies om nu al te beginnen met het verzamelen van energie- en vervoersgegevens van het bedrijf, en meer inzicht te krijgen in CO₂-relevante activiteiten in de toeleveringsketen(s). De emissies in de toeleveringsketen(s), ook wel scope 3 genoemd, hoeven in het eerste jaar van rapporteren nog niet compleet gekwantificeerd te zijn. Bedrijven moeten wel rapporteren welke inspanningen ze verrichten om deze emissies in volgende jaren in beeld te brengen.

Stellen van klimaatdoelen

De CSRD vraagt om te rapporteren over de doelen van de onderneming voor broeikasgasemissiereductie (klimaatmitigatie) en andere voor het bedrijf relevante onderwerpen zoals bijvoorbeeld energie-efficiëntie. Een voorbeeld is een doel van 50% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van basisjaar 2018. Je evalueert jaarlijks of jouw uitstoot de goede kant op gaat.

Het geeft veel inzicht dat de Milieubarometer ook grafieken maakt van de GHG-emissies en de vorderingen ten opzichte van reductiedoelen, ook al is dit geen eis in de CSRD.

De Milieubarometer geeft je reductiedoel weer in een doelgrafiek. Ieder jaar dat je jouw energiegegevens invult, verschijnt je score ten opzichte van het doel.

Jaarlijks publiceren van je resultaten

Naast de verplichte rapportage in het bestuursverslag vanuit de CSRD communiceren veel bedrijven over hun footprint in publieksverslagen en op hun website.

De Milieubarometer biedt meerdere opties om je voortgang te publiceren:

Ook leveranciers van CSRD-plichtige bedrijven krijgen vragen over hun CO₂-footprint

De verwachting is dat de CSRD-plichtige bedrijven hun toeleveranciers ook steeds meer gaan vragen om cijfers aan te leveren zodat zij hun emissies in de toeleveringsketen beter in beeld krijgen. Om deze reden kan het ook voor niet-CSRD-plichtige bedrijven en organisaties verstandig zijn om ter voorbereiding alvast met een registratie van emissies in de Milieubarometer te beginnen.

Over de CSRD en voor wie het verplicht is

Er is nieuwe Europese wetgeving die grotere bedrijven verplicht om vanaf boekjaar 2024 (eerste groep) dan wel 2025 (tweede lichting) te rapporteren over duurzaamheid. Dit is vastgelegd in de CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive. De eerste groep betreft bedrijven die nu al op Europees niveau over ESG (Environment, Social, Governance) moeten rapporteren. De tweede groep betreft bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

Mogelijk dat ook grote organisaties (die niet B.V. of N.V. zijn) moeten gaan voldoen, dat moet de Nederlandse overheid nog vaststellen.

De CSRD vraagt bedrijven om volgens uniforme eisen over ESG (Environment, Social, Governance) te rapporteren in het bestuursverslag. De ESG-rapportage en onderbouwing van de cijfers worden gecontroleerd door een accountant en openbaar gemaakt via een database.

Ondersteuning nodig?

Scope 3 in kaart brengen

Het meten van de totale scope 3 emissies vraagt maatwerk en deskundigheid. Voor een scope 3 analyse biedt Stichting Stimular aanvullende ondersteuning.

Meer over ondersteuning Stimular
Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Is de Milieubarometer internationaal bruikbaar?

De Milieubarometer is zeker internationaal bruikbaar als milieumonitor en CO₂-footprint instrument. Hij wordt dan ook door multinationals gebruikt voor zowel hun vestiging in Nederland als voor vestigingen in Europa en de rest van de wereld.

De Milieubarometer (Envirometer in het Engels) is compleet tweetalig Engels-Nederlands. Een gebruiker kan ieder moment van taal switchen, ook de rapporten zijn in het Engels.

De Milieu- en CO₂-factoren zijn Nederlands van oorsprong, maar de CO₂-factoren kan je zelf aanpassen voor vestigingen in het buitenland.

Hoe kunnen we ons als organisatie op de CSRD voorbereiden?

Eind juli 2023 zijn de rapportage-eisen bekend gemaakt in de vorm van de ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Bedrijven die op basis van GRI (Global Reporting Initiative) rapporteren hebben al een stevige basis voor de ESRS, al zullen ook zij meestal nog flinke uitdagingen hebben om aan deze standaard te voldoen. Voor alle bedrijven is het raadzaam nu te beginnen met de voorbereidingen om begin 2026 een ESG-rapportage te kunnen toevoegen aan het bestuursverslag.

Lees meer over alle onderdelen van CSRD op de website van de Sociaal-economische Raad (SER)