Skip to content
Verduurzamen

Prestatie verbeteren en doelen stellen

Hoe ga je de impact van jouw organisatie verlagen? Je maakt een actielijst en stelt doelen om jezelf scherp te houden.

Je impact verlagen

Hoe ga je de impact van jouw organisatie verlagen? Je doorloopt de volgende stappen:

Besparingstips voor jouw branche

Je neemt de lijst met duurzaamheidsacties door die voor jouw branche interessant zijn. De maatregelen zijn opgesteld aan de hand van jarenlange ervaring in milieuadvies van stichting Stimular. Je kunt maatregelen voorzien van een jaartal en notitie zodat het direct een actielijst is.

Wettelijk erkende maatregelen

De wettelijk erkende maatregelen in jouw branche herken je aan het donkerblauwe rijkssymbool. Dit zijn de maatregelen waarover je moet rapporteren in het kader van de informatieplicht.

Doelen stellen om jezelf scherp te houden

Wat is de ambitie van jouw organisatie bij het verlagen van de impact? Door doelen te stellen maak je je voorgenomen inspanningen concreter en kun je jaarlijks vaststellen of je de goede kant op gaat.

Voorbeelden van doelen zijn:

Je doorloopt de volgende stappen:

Kengetallen om te sturen op verbetering

Kengetallen geven extra grip om te sturen op verbetering. Je selecteert zelf de kengetallen die relevant zijn om te volgen en doelgrafieken aan te hangen. Hierbij kun je gebruik maken van het inzicht uit de milieu- en CO₂-grafieken over thema’s met de meeste impact binnen jouw bedrijf of organisatie.

Doelgrafieken om je voortgang te zien

Als je meerdere jaren de Milieubarometer invult zie je snel je voortgang in de door jou ingestelde doelgrafieken. De doelstelling wordt weergegeven met het gearceerde doelvlak. De stoplichtkleuren laten zien of je jouw ambitie haalt.

Aanvullende duurzaamheidsdoelen (MVO)

Misschien wil jouw bedrijf of organisatie naast milieu ook sociale en maatschappelijke aspecten of onderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in beeld brengen.

Je doorloopt de volgende stappen:

Doelgrafieken van sociale en maatschappelijke duurzaamheidsindicatoren

Als je jaarlijks de Milieubarometer invult zie je snel je voortgang in de door jou ingestelde doelgrafieken.

Toe aan de volgende stap:

Aan de slag met: Monitoren en bijsturen

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
Geweldig middel voor inzicht in je CO2-uitstoot en het bepalen van je doelen. Erg blij met de Milieubarometer.
Linda van der Veer, Agrolin Advies en Service
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Hoe is de maatregelenlijst tot stand gekomen?

De suggesties voor besparingsmaatregelen zijn per branche opgesteld, de wettelijk verplichte maatregelen zijn daar ook in meegenomen. Je kan vervolgens de lijst zelf verder aanpassen en vervolgens filteren op de voor jou relevante maatregelen.

Welk doel moet ik stellen voor een CO₂-footprint?

Dat mag je helemaal zelf bepalen.
Goed om te weten: om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad, moeten we de CO₂-uitstoot in 2030 55% reduceren en in uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn.
Je leest er meer over Paris Proof doelen stellen in de Wegwijzer van Stichting Stimular.