Skip to content
CO2‑footprint

CO2‑footprint berekenen voor jouw bedrijf

Er komt een hoop kijken bij het maken van een CO2‑footprint voor een bedrijf. De Milieubarometer helpt organisaties al sinds 1999 om hun voetafdruk inzichtelijk te maken. Met duidelijke grafieken en de juiste Nederlandse emissie-factoren kan je de output bij certificaten en standaarden gebruiken.

Deze CO2‑footprint calculator is geschikt voor

Je kunt de CO2‑footprint die je met de Milieubarometer opstelt voor diverse doeleinden inzetten.

Carbon footprint tabel

Een CO2‑footprint van een organisatie laat zien hoeveel broeikasgasemissies (in CO2‑equivalenten) als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in de atmosfeer terechtkomen. Als input gebruik je facturen zoals de energierekening en tankpassen. De ingebouwde CO2‑calculator berekent direct de CO2‑footprint van jouw organisatie.

Als een klant of opdrachtgever om een CO2‑footprint vraagt lever je die in tabelvorm aan. Je kan kiezen tussen een scope indeling volgens de CO2‑Prestatieladder of het GreenHouseGas protocol.

Inzicht CO2‑footprint dankzij heldere grafieken

Het is belangrijk om te weten hoe je ervoor staat. Grafieken brengen dat duidelijker in beeld dan een tabel. Je ziet in één oogopslag de CO2‑bijdrage van de ingevulde thema’s en zo weet je de prioriteiten voor CO2‑reductie.

Cirkelgrafiek CO2‑footprint

Iedere grafiek is te downloaden in pdf, png en html.

Cirkelgrafiek per thema

Door nog verder in te zoomen weet je ook op welke bedrijfsonderdelen je moet gaan besparen. In dit voorbeeld is de meeste CO2‑reductie te behalen bij het leasewagenpark.

Monitoren CO2‑footprint

Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: zorgen dat de CO2‑footprint kleiner wordt. Daarvoor is het goed om te weten wat er in de loop der tijd gebeurt en welke thema’s extra aandacht nodig hebben.

Meerjaren grafiek

In de meerjaren weergave monitor je de CO2‑uitstoot in de loop der tijd. Dat kan absoluut of relatief per fte, omzet of een zelfgekozen productie-eenheid.

Reduceren CO2‑footprint

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad, is in het klimaatakkoord in Parijs afgesproken dat we de CO2‑uitstoot in 2030 55% reduceren en in uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn. Met de Milieubarometer laat je zien hoe jouw bedrijf ervoor staat als het gaat om het terugbrengen van broeikasgasemissies.

Je kan ieder doel visualiseren met de optie: doelgrafiek.

Voordelen Milieubarometer

Wat zijn de voordelen van werken met de Milieubarometer als CO2-footprint calculator:

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
De Milieubarometer is dé standaard als het gaat om CO2-footprinting
Patrick Braam, Zero Heroes
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Voor welke certificaten kan ik de Milieubarometer gebruiken?

Bedrijven gebruiken de Milieubarometer bij de CO2‑Prestatieladder, ISO-14001, SBTi, B-Corp, Milieuthermometer Zorg, MVO-Wijzer en MVO-Prestatieladder.

Kan ik de Milieubarometer gebruiken voor de CSRD?

Ja, de gegevens die uit de Milieubarometer komen kan je gebruiken in de CSRD rapportage.

Wat is de meerwaarde van de Milieubarometer boven gratis CO2‑footprint tools?

Belangrijke voordelen van de Milieubarometer zijn:

  • Je kunt de CO2‑uitstoot van meerdere jaren vergelijken.
  • Je kunt gegevens corrigeren en aanvullen (in de praktijk zijn die niet in één keer compleet). Bij een gratis tool moet je alles opnieuw invullen.
  • Je kunt ook afval en waterverbruik registreren. Dat is voor veel bedrijven interessant dat dat bij elkaar in één systeem zit.