Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 230.231 m3 2,09 kg CO₂ / m3 480 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 49.000 km 0,282 kg CO₂ / km 13,8 ton CO₂
Subtotaal 494 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.401.773 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.779 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 1.250 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,654 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 374.195 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -196 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 14.205 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 381 ton CO₂
Subtotaal 1.964 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.458 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.345 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,49 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 7.928 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 3,51 ton CO₂
Openbaar vervoer Bezoekersverkeer 983.726 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 14,8 ton CO₂
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 171.078 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 3.122.257 km 0,193 kg CO₂ / km 603 ton CO₂
Subtotaal 623 ton CO₂