Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2014

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.518 m3 1,83 kg CO₂ / m3 17,4 ton CO2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 221.536 m3 1,83 kg CO₂ / m3 404 ton CO2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,83 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Huisbrandolie/stookolie Brandstof & warmte 8.000 liter 3,19 kg CO₂ / liter 25,5 ton CO2
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter 3,13 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 447 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.236.127 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 2.754 ton CO2
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 12.639 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 455 ton CO2
Subtotaal 3.209 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 22.173 m3 0,298 kg CO₂ / m3 6,61 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 21.000 m3 huishoudelijk 0,917 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 19,3 ton CO2
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 842.957 personenkm 0,0650 kg CO₂ / personenkm 54,8 ton CO2
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.150.536 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Personenwagen Woon-werkverkeer 8.186.110 km 0,210 kg CO₂ / km 1.719 ton CO2
Subtotaal 1.800 ton CO2
CO₂-uitstoot 5.456 ton CO2