Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2015

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 8.583 m3 1,88 kg CO₂ / m3 16,2 ton CO2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 248.685 m3 1,88 kg CO₂ / m3 469 ton CO2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 485 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.274.950 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 2.775 ton CO2
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 2.775 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 22.891 m3 0,298 kg CO₂ / m3 6,82 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 21.746 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 14,7 ton CO2
Subtotaal 21,6 ton CO2
CO₂-uitstoot 3.281 ton CO2