Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 297.491 m3 1,89 kg CO₂ / m3 562 ton CO2
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 106.500 km 0,291 kg CO₂ / km 30,9 ton CO2
Subtotaal 593 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.009.000 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 2.635 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 1.000 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -0,526 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 50.090 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -26,3 ton CO2
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 14.721 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 530 ton CO2
Subtotaal 3.137 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 11.796 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,52 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 11.206 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 7,60 ton CO2
Subtotaal 11,1 ton CO2
CO₂-uitstoot 3.741 ton CO2