Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 298.610 m3 1,89 kg CO₂ / m3 564 ton CO2
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 106.500 km 0,291 kg CO₂ / km 30,9 ton CO2
Subtotaal 595 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.071.665 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 3.292 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 1.000 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -0,649 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 50.716 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -32,9 ton CO2
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 15.417 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 555 ton CO2
Subtotaal 3.813 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 10.675 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,18 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 10.141 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 6,88 ton CO2
Subtotaal 10,1 ton CO2
CO₂-uitstoot 4.418 ton CO2