Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van Schie Groen - 2021 2ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.154 m3 1,88 kg CO₂ / m3 2,17 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 1.441 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,01 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 1.283 liter 3,03 kg CO₂ / liter 3,89 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 26.208 liter 3,26 kg CO₂ / liter 85,5 ton CO₂
Subtotaal 95,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 3.193 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.891 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 2,72 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 1.370 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh -0,659 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 3.081 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -1,71 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 440 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -0,245 ton CO₂
Subtotaal 0,103 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 95,7 ton CO₂