Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van Schie Groen - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.307 m3 1,88 kg CO₂ / m3 4,35 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 2.881 liter 2,78 kg CO₂ / liter 8,02 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 2.565 liter 3,03 kg CO₂ / liter 7,78 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 52.415 liter 3,26 kg CO₂ / liter 171 ton CO₂
Subtotaal 191 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 25.719 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 19.530 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.781 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 5,44 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 2.739 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh -1,32 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 6.162 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,43 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 880 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -0,489 ton CO₂
Subtotaal 0,205 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 191 ton CO₂