Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Van Schie Groen 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 738 m3 2,09 kg CO₂ / m3 1,54 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 485 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,35 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 3.780 liter 3,03 kg CO₂ / liter 11,5 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 24.630 liter 3,26 kg CO₂ / liter 80,3 ton CO₂
Subtotaal 94,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 12.857 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 9.875 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.919 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 2,57 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 3.444 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1,80 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 1.476 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,772 ton CO₂
Subtotaal -0,000523 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 94,7 ton CO₂