Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van Schie Groen - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.416 m3 1,88 kg CO₂ / m3 4,55 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 2.106 liter 2,78 kg CO₂ / liter 5,86 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 4.509 liter 2,79 kg CO₂ / liter 12,6 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 62.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 202 ton CO₂
Subtotaal 225 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 3.245 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 11.545 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 6,42 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 3.579 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh -1,72 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 6.927 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,85 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 1.039 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -0,578 ton CO₂
Subtotaal 0,268 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 225 ton CO₂