Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van Schie Groen - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.000 m3 1,89 kg CO₂ / m3 5,67 ton CO2
Benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,74 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Schone benzine Mobiele werktuigen 6.123 liter 2,79 kg CO₂ / liter 17,1 ton CO2
Diesel Mobiele werktuigen 64.154 liter 3,23 kg CO₂ / liter 207 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 230 ton CO2
CO₂ scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 12.263 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 7,96 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 7,96 ton CO2
CO₂ scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 238 ton CO2