Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Van Schie Groen 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.746 m3 2,09 kg CO₂ / m3 3,64 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 1.218 liter 2,78 kg CO₂ / liter 3,39 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 4.860 liter 3,03 kg CO₂ / liter 14,7 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 45.812 liter 3,26 kg CO₂ / liter 149 ton CO₂
Subtotaal 171 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 28.758 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 22.180 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.543 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 4,99 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 6.681 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -3,49 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 2.864 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1,50 ton CO₂
Subtotaal -0,000941 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 171 ton CO₂