Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de Beek Bedrijven B.V. - 2021 2ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.571 m3 1,88 kg CO₂ / m3 2,96 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 27,5 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,121 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 150 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,259 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 263 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0,796 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 20.678 liter 3,26 kg CO₂ / liter 67,5 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 6.894 liter 0,314 kg CO₂ / liter 2,16 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 33.738 liter 3,26 kg CO₂ / liter 110 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 11.245 liter 0,314 kg CO₂ / liter 3,53 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 4.547 liter 0,314 kg CO₂ / liter 1,43 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 13.636 liter 3,26 kg CO₂ / liter 44,5 ton CO₂
Subtotaal 233 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 1.898 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 35.387 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 19,7 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 46.668 km 0,195 kg CO₂ / km 9,10 ton CO₂
Subtotaal 28,8 ton CO₂
CO₂-uitstoot 262 ton CO₂