Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de Beek Bedrijven B.V. - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.331 m3 1,88 kg CO₂ / m3 6,28 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 47,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,207 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 200 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,345 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 38.407 liter 3,26 kg CO₂ / liter 125 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 12.802 liter 0,345 kg CO₂ / liter 4,42 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 54.948 liter 3,26 kg CO₂ / liter 179 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 18.316 liter 0,345 kg CO₂ / liter 6,32 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.879 liter 3,26 kg CO₂ / liter 9,39 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 8.245 liter 0,345 kg CO₂ / liter 2,84 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 21.857 liter 3,26 kg CO₂ / liter 71,3 ton CO₂
Subtotaal 406 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 5.271 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 69.289 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 38,5 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 98.703 km 0,195 kg CO₂ / km 19,2 ton CO₂
Subtotaal 57,8 ton CO₂
CO₂-uitstoot 463 ton CO₂