Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de Beek Bedrijven B.V. - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.180 m3 1,89 kg CO₂ / m3 4,12 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 47,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,207 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 250 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,432 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 495 liter 2,79 kg CO₂ / liter 1,38 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 36.391 liter 3,31 kg CO₂ / liter 120 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 12.130 liter 0,345 kg CO₂ / liter 4,18 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 49.684 liter 3,31 kg CO₂ / liter 164 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 16.561 liter 0,345 kg CO₂ / liter 5,71 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 3.952 liter 3,31 kg CO₂ / liter 13,1 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 8.795 liter 0,345 kg CO₂ / liter 3,03 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 22.432 liter 3,31 kg CO₂ / liter 74,2 ton CO₂
Subtotaal 391 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 4.435 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 57.851 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 37,5 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 89.207 km 0,220 kg CO₂ / km 19,6 ton CO₂
Subtotaal 57,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 448 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen Woon-werkverkeer 89.207 km 0,220 kg CO₂ / km 19,6 ton CO₂
Subtotaal 19,6 ton CO₂