Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de Beek Bedrijven B.V. - 2020 1ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.090 m3 1,88 kg CO₂ / m3 3,94 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 23,5 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,103 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 100 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,173 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 18.545 liter 3,26 kg CO₂ / liter 60,5 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 6.181 liter 0,345 kg CO₂ / liter 2,13 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 27.719 liter 3,26 kg CO₂ / liter 90,4 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 9.240 liter 0,345 kg CO₂ / liter 3,19 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 1.221 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,98 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 3.926 liter 0,345 kg CO₂ / liter 1,35 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 10.556 liter 3,26 kg CO₂ / liter 34,4 ton CO₂
Subtotaal 200 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 3.633 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 32.220 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 17,9 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 49.352 km 0,195 kg CO₂ / km 9,62 ton CO₂
Subtotaal 27,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 228 ton CO₂