Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de Beek Bedrijven B.V. - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.155 m3 1,89 kg CO₂ / m3 4,07 ton CO2
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 47,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,207 ton CO2
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 250 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,432 ton CO2
Schone benzine Mobiele werktuigen 500 liter 2,79 kg CO₂ / liter 1,39 ton CO2
Diesel Mobiele werktuigen 46.827 liter 3,23 kg CO₂ / liter 151 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 64.590 liter 3,23 kg CO₂ / liter 209 ton CO2
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 15.690 liter 3,23 kg CO₂ / liter 50,7 ton CO2
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 16.411 liter 3,23 kg CO₂ / liter 53,0 ton CO2
Subtotaal 470 ton CO2
CO₂ scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 10.514 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 73.634 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 38,7 ton CO2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 94.814 km 0,220 kg CO₂ / km 20,8 ton CO2
Subtotaal 59,6 ton CO2
CO₂ scope 3
Personenwagen Woon-werkverkeer 94.814 km 0,220 kg CO₂ / km 20,8 ton CO2
Subtotaal 20,8 ton CO2
CO₂-uitstoot 550 ton CO2