Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DZyzzion - 2022 DZyzzion

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 2,09 kg CO₂ / m3 0 kg CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 368 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 273 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 kg CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 574 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 300 kg CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 218 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 574 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -300 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 849 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 363 kg CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 899 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 470 kg CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 899 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -470 kg CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 20,0 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0 kg CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0 kg CO₂
Subtotaal 363 kg CO₂
CO₂-uitstoot 363 kg CO₂
CO₂ Scope 3
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1,00 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,21 kg CO₂
Subtotaal 1,21 kg CO₂