Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DZyzzion - 2019 DZyzzion

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 kg CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,88 kg CO₂ / liter 0 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 348 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 266 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -173 kg CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 390 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 253 kg CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 222 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 390 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -253 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 1.870 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 888 kg CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 1.472 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 955 kg CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 1.472 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -955 kg CO₂
Subtotaal 716 kg CO₂
CO₂ Scope 3
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 20,0 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 kg CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 kg CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1,50 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,81 kg CO₂
Subtotaal 1,81 kg CO₂
CO₂-uitstoot 717 kg CO₂
CO₂ Compensatie
CO2-compensatie CO2-compensatie 0 ton CO2 -1.000 kg CO₂ / ton CO2 0 kg CO₂
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' CO2-compensatie 0 m3 gas -1,89 kg CO₂ / m3 gas 0 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
CO₂-uitstoot 717 kg CO₂