Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DZyzzion - 2015 DZyzzion

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 84,0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 158 kg CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 236 liter 2,88 kg CO₂ / liter 681 kg CO₂
Subtotaal 839 kg CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 198 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 100 teruggeleverde kWh -0,526 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -52,6 kg CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 431 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 227 kg CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 185 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 431 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -227 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 145 kWh 0,355 kg CO₂ / kWh 51,5 kg CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 1.232 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 648 kg CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 1.232 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -648 kg CO₂
Subtotaal -1,13 kg CO₂
CO₂ Scope 3
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 20,0 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 1.078 personenkm 0,0610 kg CO₂ / personenkm 65,8 kg CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 2.262 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 452 kg CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 2,50 kg 1,21 kg CO₂ / kg 3,02 kg CO₂
Subtotaal 521 kg CO₂
CO₂-uitstoot 1.359 kg CO₂
CO₂ Compensatie
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' CO2-compensatie 84,0 m3 gas -1,88 kg CO₂ / m3 gas -158 kg CO₂
Subtotaal -158 kg CO₂
Netto CO₂-uitstoot 1.201 kg CO₂