Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DZyzzion - 2016 DZyzzion

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 5,00 m3 1,89 kg CO₂ / m3 9,44 kg CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 112 liter 2,88 kg CO₂ / liter 323 kg CO₂
Subtotaal 332 kg CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 310 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 236 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 kg CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 381 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 200 kg CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 242 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 381 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -200 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 2.821 kWh 0,355 kg CO₂ / kWh 1.001 kg CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 1.606 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 845 kg CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 1.606 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -845 kg CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 20,0 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 173 personenkm 0,0610 kg CO₂ / personenkm 10,6 kg CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 kg CO₂
Subtotaal 1.012 kg CO₂
CO₂-uitstoot 1.344 kg CO₂
CO₂ Scope 3
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 2,50 kg 1,21 kg CO₂ / kg 3,02 kg CO₂
Subtotaal 3,02 kg CO₂