Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DZyzzion - 2017 DZyzzion

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 kg CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,88 kg CO₂ / liter 0 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 355 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 263 teruggeleverde kWh -0,526 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -138 kg CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 437 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 230 kg CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 232 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 437 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -230 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 2.307 kWh 0,355 kg CO₂ / kWh 819 kg CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 1.542 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 811 kg CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 1.542 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -811 kg CO₂
Subtotaal 681 kg CO₂
CO₂ Scope 3
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 20,0 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 kg CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 kg CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 2,00 kg 1,21 kg CO₂ / kg 2,42 kg CO₂
Subtotaal 2,42 kg CO₂
CO₂-uitstoot 683 kg CO₂
CO₂ Compensatie
CO2-compensatie CO2-compensatie 0 ton CO2 -1.000 kg CO₂ / ton CO2 0 kg CO₂
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' CO2-compensatie 0 m3 gas -1,89 kg CO₂ / m3 gas 0 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
CO₂-uitstoot 683 kg CO₂