Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint DZyzzion 2023
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 329 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) 259 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 kg CO₂
Ingekochte elektriciteit 532 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 243 kg CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) 153 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 532 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -243 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
Zakelijk verkeer
Fiets en lopen 20,0 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) 1.947 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 888 kg CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) 1.034 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 472 kg CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) 2.981 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -1.359 kg CO₂
Subtotaal 0 kg CO₂
Papier (& Grondstoffen)
Papier met milieukeurmerk 1,00 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,21 kg CO₂
Subtotaal 1,21 kg CO₂
CO₂-uitstoot 1,21 kg CO₂