Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep - 's Heeren Loo - Totaal - 2021 Regio's compleet

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 8.996.517 m3 1,88 kg CO₂ / m3 16.949 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 3.103.421 km 0,195 kg CO₂ / km 605 ton CO₂
Subtotaal 17.555 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 941.060 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 306.130 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 23.996.499 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 13.342 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 4.693 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 169 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 4.457.570 km 0,195 kg CO₂ / km 869 ton CO₂
Subtotaal 14.380 ton CO₂
CO₂-uitstoot 31.935 ton CO₂