Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep - 's Heeren Loo - Totaal - 2017 's Heeren Loo Zorggroep

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 24.913.144 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 13.104 ton CO2
Subtotaal 13.104 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 8.740.284 m3 1,89 kg CO₂ / m3 16.510 ton CO2
Warmte (uit STEG) 4.273 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 154 ton CO2
Subtotaal 16.664 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 489.920 m3 0,298 kg CO₂ / m3 146 ton CO2
Subtotaal 146 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 12.984.013 personenkm 0,0610 kg CO₂ / personenkm 792 ton CO2
Fiets en lopen 2.967.775 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Personenwagen 44.842.597 km 0,220 kg CO₂ / km 9.847 ton CO2
Subtotaal 10.639 ton CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 6.127.563 km 0,220 kg CO₂ / km 1.346 ton CO2
Subtotaal 1.346 ton CO2
CO₂-uitstoot 41.899 ton CO2