Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep - 's Heeren Loo - Totaal - 2020 's Heeren Loo Zorggroep

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 6.629.523 m3 1,88 kg CO₂ / m3 12.490 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 3.237.208 km 0,195 kg CO₂ / km 631 ton CO₂
Subtotaal 13.121 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 22.569.630 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 12.549 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 4.913 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 177 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 4.656.361 km 0,195 kg CO₂ / km 908 ton CO₂
Subtotaal 13.633 ton CO₂
CO₂-uitstoot 26.755 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 511.093 m3 0,298 kg CO₂ / m3 152 ton CO₂
Subtotaal 152 ton CO₂