Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep - 's Heeren Loo - Totaal - 2019 's Heeren Loo Zorggroep

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 24.965.329 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 16.202 ton CO₂
Subtotaal 16.202 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 8.060.383 m3 1,89 kg CO₂ / m3 15.234 ton CO₂
Warmte (uit STEG) 4.129 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 149 ton CO₂
Subtotaal 15.383 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 488.831 m3 0,298 kg CO₂ / m3 146 ton CO₂
Subtotaal 146 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 7.850.291 km 0,220 kg CO₂ / km 1.724 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) 3.146.414 km 0,220 kg CO₂ / km 691 ton CO₂
Subtotaal 2.415 ton CO₂
CO₂-uitstoot 34.146 ton CO₂