Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep - 's Heeren Loo - Totaal - 2018 's Heeren Loo Zorggroep

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 25.738.982 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 16.705 ton CO2
Subtotaal 16.705 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 8.191.970 m3 1,89 kg CO₂ / m3 15.483 ton CO2
Warmte (uit STEG) 4.904 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 176 ton CO2
Subtotaal 15.659 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 519.830 m3 0,298 kg CO₂ / m3 155 ton CO2
Subtotaal 155 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 13.385.999 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 482 ton CO2
Fiets en lopen 3.059.658 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Personenwagen 46.230.928 km 0,220 kg CO₂ / km 10.152 ton CO2
Subtotaal 10.634 ton CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 6.760.714 km 0,220 kg CO₂ / km 1.485 ton CO2
Subtotaal 1.485 ton CO2
CO₂-uitstoot 44.638 ton CO2