Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Louis Braillelaan 42, Servicekantoor, Zoetermeer - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 39.572 m3 1,88 kg CO₂ / m3 74,6 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 3.361.566 km 0,195 kg CO₂ / km 656 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 1.300.093 km 0,282 kg CO₂ / km 367 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 16.872 liter 3,26 kg CO₂ / liter 55,0 ton CO₂
Subtotaal 1.152 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 305.159 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 170 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 305.159 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer -77.497 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh -36,8 ton CO₂
Subtotaal 133 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.285 ton CO₂