Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Louis Braillelaan 42, Servicekantoor, Zoetermeer - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 28.671 m3 1,89 kg CO₂ / m3 54,2 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 1.031.735 km 0,220 kg CO₂ / km 227 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 442.648 km 0,291 kg CO₂ / km 129 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 12.335 liter 3,31 kg CO₂ / liter 40,8 ton CO₂
Subtotaal 450 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 406.369 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 264 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer -42.336 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh -20,1 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 244 ton CO₂
CO₂-uitstoot 694 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.471 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,438 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0,438 ton CO₂