Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Louis Braillelaan 42, Servicekantoor, Zoetermeer - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 26.300 m3 1,88 kg CO₂ / m3 49,5 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 2.158.488 km 0,195 kg CO₂ / km 421 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 970.282 km 0,291 kg CO₂ / km 282 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 10.816 liter 3,26 kg CO₂ / liter 35,3 ton CO₂
Subtotaal 788 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 295.126 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 164 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer -77.011 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh -36,6 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 128 ton CO₂
CO₂-uitstoot 915 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂