Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Louis Braillelaan 42, Servicekantoor, Zoetermeer - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 28.380 m3 1,89 kg CO₂ / m3 53,6 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 684.309 km 0,220 kg CO₂ / km 150 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 429.035 km 0,291 kg CO₂ / km 125 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 10.005 liter 3,31 kg CO₂ / liter 33,1 ton CO₂
Subtotaal 362 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 406.963 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 264 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer -24.188 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh -11,5 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 253 ton CO₂
CO₂-uitstoot 614 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.493 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,445 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0,445 ton CO₂