Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Louis Braillelaan 42, Servicekantoor, Zoetermeer - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 29.492 m3 1,89 kg CO₂ / m3 55,7 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 918.053 km 0,220 kg CO₂ / km 202 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 358.043 km 0,291 kg CO₂ / km 104 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.385 liter 3,31 kg CO₂ / liter 4,58 ton CO₂
Subtotaal 366 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 363.499 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 191 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer -27.443 kWh 0,355 kg CO₂ / kWh -9,74 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 181 ton CO₂
CO₂-uitstoot 547 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂