Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Ipse de Bruggen totaal 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.222.693 m3 2,09 kg CO₂ / m3 4.634 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 9.857 liter 2,78 kg CO₂ / liter 27,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 45.004 liter 3,26 kg CO₂ / liter 147 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 4.809 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 471.162 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 50.769 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.678.662 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 5.062 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 8.000.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 85.740 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -44,8 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 2.482 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 66,6 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 85.740 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 36,6 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.778.266 km 0,193 kg CO₂ / km 343 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 104.679 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 1,57 ton CO₂
Subtotaal 5.465 ton CO₂
CO₂-uitstoot 10.274 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 120.841 m3 0,298 kg CO₂ / m3 36,0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 677.179 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 10,2 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.647.472 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 16.067.940 km 0,193 kg CO₂ / km 3.101 ton CO₂
Subtotaal 3.147 ton CO₂