Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen totaal - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.705.912 m3 1,88 kg CO₂ / m3 5.098 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 72.469 liter 2,78 kg CO₂ / liter 202 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 25.489 liter 3,26 kg CO₂ / liter 83,1 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 5.383 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 423.830 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 31.929 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 7.398.968 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4.114 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 7.398.968 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.555.619 km 0,195 kg CO₂ / km 303 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 40.057 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,601 ton CO₂
Subtotaal 4.418 ton CO₂
CO₂-uitstoot 9.801 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.490.200 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 22,4 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 4.712.021 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 19.689.515 km 0,195 kg CO₂ / km 3.839 ton CO₂
Subtotaal 3.862 ton CO₂