Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen totaal - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.697.105 m3 1,89 kg CO₂ / m3 5.095 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 130.634 liter 2,88 kg CO₂ / liter 377 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 45.947 liter 3,31 kg CO₂ / liter 152 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,31 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 5.624 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 20.498 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.912.612 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 7.082 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 280.419 km 0,220 kg CO₂ / km 61,6 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 94.007 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 3,38 ton CO₂
Subtotaal 7.147 ton CO₂
CO₂-uitstoot 12.771 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.717.363 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 61,8 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 7.196.546 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 30.071.281 km 0,220 kg CO₂ / km 6.604 ton CO₂
Subtotaal 6.665 ton CO₂