Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen totaal - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.033.701 m3 1,89 kg CO₂ / m3 5.731 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 113.357 liter 2,88 kg CO₂ / liter 327 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 39.870 liter 3,31 kg CO₂ / liter 132 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,31 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 6.190 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.970.286 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 5.770 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,355 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.433.316 km 0,220 kg CO₂ / km 534 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 7.225 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,260 ton CO₂
Subtotaal 6.305 ton CO₂
CO₂-uitstoot 12.494 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.556.150 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 56,0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 6.862.387 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 28.674.975 km 0,220 kg CO₂ / km 6.297 ton CO₂
Subtotaal 6.353 ton CO₂