Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen totaal - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.593.302 m3 1,88 kg CO₂ / m3 3.002 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 77.738 liter 2,78 kg CO₂ / liter 216 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 27.342 liter 3,26 kg CO₂ / liter 89,2 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 3.307 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 457.488 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 45.009 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.722.360 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 2.626 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.668.723 km 0,195 kg CO₂ / km 325 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 42.493 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 1,53 ton CO₂
Subtotaal 2.953 ton CO₂
CO₂-uitstoot 6.260 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.391.850 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 50,1 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 7.148.457 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 29.870.337 km 0,195 kg CO₂ / km 5.825 ton CO₂
Subtotaal 5.875 ton CO₂