Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Coen Hagedoorn Bouw bv - Coen Hagedoorn Bouwgroep - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 150.000 m3 1,88 kg CO₂ / m3 283 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 250.264 liter 2,78 kg CO₂ / liter 697 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 67.168 liter 3,26 kg CO₂ / liter 219 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 328.937 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.073 ton CO₂
Subtotaal 2.271 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 4.463 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -2,48 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.111.531 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 618 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 1.111.531 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 50,0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 1,80 ton CO₂
Warmte uit externe WKO Brandstof & warmte 200 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 5,37 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 50.927 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 28,3 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 181.766 km 0,195 kg CO₂ / km 35,4 ton CO₂
Subtotaal 686 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.958 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.000 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,298 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 263.068 km 0,195 kg CO₂ / km 51,3 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 888 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,07 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 3.750 kg 1,21 kg CO₂ / kg 4,53 ton CO₂
Subtotaal 57,2 ton CO₂