Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Coen Hagedoorn Bouw bv - Coen Hagedoorn Bouwgroep - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 72.376 m3 1,89 kg CO₂ / m3 137 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 170.000 liter 2,88 kg CO₂ / liter 490 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 470.000 liter 3,31 kg CO₂ / liter 1.555 ton CO₂
Subtotaal 2.182 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 6.300 teruggeleverde kWh -0,526 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -3,31 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 665.236 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 350 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 665.236 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 68,0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 2,45 ton CO₂
Warmte uit externe WKO Brandstof & warmte 205 GJ 23,3 kg CO₂ / GJ 4,77 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 20.000 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 10,5 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 186.888 km 0,220 kg CO₂ / km 41,0 ton CO₂
Subtotaal 405 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.588 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.940 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,578 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 280.621 km 0,220 kg CO₂ / km 61,6 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 5.500 kg 1,21 kg CO₂ / kg 6,64 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 355 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,429 ton CO₂
Subtotaal 69,3 ton CO₂