Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Coen Hagedoorn Bouw bv - Coen Hagedoorn Bouwgroep - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 88.475 m3 2,09 kg CO₂ / m3 184 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 403.657 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1.124 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,26 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 886 liter 1,80 kg CO₂ / liter 1,59 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 569.104 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.856 ton CO₂
Subtotaal 3.170 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 58.119 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 547.765 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 286 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.166.134 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 610 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 5,00 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 0,134 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 239.894 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 125 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 192.605 km 0,193 kg CO₂ / km 37,2 ton CO₂
Subtotaal 1.059 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.229 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 347.839 km 0,193 kg CO₂ / km 67,1 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 924 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,12 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 5.707 kg 1,21 kg CO₂ / kg 6,89 ton CO₂
Subtotaal 75,1 ton CO₂