Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Coen Hagedoorn Bouw bv - Coen Hagedoorn Bouwgroep - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 47.508 m3 1,89 kg CO₂ / m3 89,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 521.200 liter 2,88 kg CO₂ / liter 1.503 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 153.792 liter 3,31 kg CO₂ / liter 509 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 397.404 liter 3,31 kg CO₂ / liter 1.315 ton CO₂
Subtotaal 3.417 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 6.320 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -4,10 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 663.968 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 431 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 663.968 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 58,0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 2,09 ton CO₂
Warmte uit externe WKO Brandstof & warmte 174 GJ 23,3 kg CO₂ / GJ 4,05 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 25.000 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 16,2 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 179.739 km 0,220 kg CO₂ / km 39,5 ton CO₂
Subtotaal 489 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.905 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 543 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,162 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 191.980 km 0,220 kg CO₂ / km 42,2 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 7.587 kg 1,21 kg CO₂ / kg 9,17 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 435 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,525 ton CO₂
Subtotaal 52,0 ton CO₂