Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Coen Hagedoorn Bouw bv - Coen Hagedoorn Bouwgroep - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 133.735 m3 1,88 kg CO₂ / m3 252 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 329.303 liter 2,78 kg CO₂ / liter 917 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.740 liter 3,26 kg CO₂ / liter 8,94 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 481.384 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.570 ton CO₂
Subtotaal 2.748 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 6.206 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 396.484 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 220 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.261.950 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 702 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 1.658.434 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 50,0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 1,80 ton CO₂
Warmte uit externe WKO (grijze stroom) Brandstof & warmte 200 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 5,37 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 163.548 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 90,9 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 211.180 km 0,195 kg CO₂ / km 41,2 ton CO₂
Subtotaal 1.061 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.809 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.000 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,596 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 278.738 km 0,195 kg CO₂ / km 54,4 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 894 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,08 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 4.916 kg 1,21 kg CO₂ / kg 5,94 ton CO₂
Subtotaal 62,0 ton CO₂