Skip to content
Nieuwsbericht

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer.

Wat houdt de WPM precies in? Wat is de relatie tussen de benodigde gegevens voor de WMP ten opzichte van de gegevens voor de Milieubarometer? En waarom is het zinvol om de Milieubarometer in te blijven vullen naast de WPM rapportage?

Het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer zorgen op dit moment naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen (55% minder uitstoot in 2030), moet ook de CO₂-uitstoot van deze werkgebonden personenmobiliteit verminderen. Daarom gaat vanaf 1 juli 2024 de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit gelden.

Sinds deze verplichting bekend is gemaakt krijgen we regelmatig vragen over de relatie tussen benodigde gegevens voor de Milieubarometer en de benodigde gegevens voor de rapportageverplichting. Niet gek, want veel bedrijven gebruiken de Milieubarometer al om de CO₂-uitstoot en milieu-impact van hun zakelijk en woon-werkverkeer inzichtelijk te maken. In dit artikel leggen we uit hoe de Milieubarometer zich verhoudt ten opzichte van de rapportage werkgebonden personenmobiliteit met betrekking tot het invullen van gegeven en de berekende CO₂-uitstoot.

Wat is de rapportage personengebonden mobiliteit (WPM)?

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijk en woon-werkwerkeer van je medewerkers. Bedrijven en organisaties kunnen vrijwillig al rapporteren vanaf 1 januari 2024 voor de periode van 1 januari 2024 t/m 30 juni 2024. De gegevens moeten worden ingevuld in een online formulier dat aan de hand van de gegevens ook de CO₂-uitstoot berekent. Aan de hand van alle ingevulde gegevens controleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) of werkgevers met 100 of meer werknemers zich daadwerkelijk aan de afspraken in het Klimaatakkoord houden: Het verminderen van hun jaarlijkse CO2 -uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit zodat die in 2030 in totaal met 1,5 megaton is verminderd.

Gebruik de Milieubarometer voor een volledige CO₂-footprint

Op dit moment hebben weinig bedrijven een goed beeld van het woon-werkverkeer van hun medewerkers. De WPM maakt de monitoring van deze bewegingen (en automatische vertaling naar CO₂-uitstoot) mogelijk. Dit is een goede eerste stap om meer inzicht te krijgen in het woon-werk verkeer. De woon-werk items in de Milieubarometer zijn recentelijk aangepast om aan te sluiten bij de voertuigtypen en vervoerswijzen waarvoor gerapporteerd moet worden in het online platform van de WPM. Op deze manier zijn de woon-werkverkeer gegevens makkelijk onderling uit te wisselen.

De rapportageplicht voor werkgebonden personenvervoer toont inspanning om duurzaamheid te bevorderen, maar in de Milieubarometer kan het vervoer exacter en vollediger gemonitord worden. Daarnaast geeft de CO₂-footprint volgens de WPM niet weer hoe het vervoer zich verhoudt ten opzichte van de CO₂-footprint van de volledige bedrijfsvoering.

Wil je als bedrijf écht effectief stappen zetten naar duurzame mobiliteit, dan is het raadzaam zelf een realistische CO₂-footprint van je vervoer te berekenen en deze af te zetten tegen de rest van de bedrijfsvoering. Neem daarna op basis daarvan de meest efficiënte verduurzamingsmaatregelen. De Milieubarometer van Stimular is hierbij een handig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel.

Meer weten?

Ben jij al gebruiker van de Milieubarometer?

Ben je momenteel al gebruiker van de Milieubarometer of wil je meer weten over de verschillen tussen de vervoersgegevens van WPM en Milieubarometer? In dit artikel lichten we toe hoe de vervoersgegevens zich tot elkaar en de resultaten in een CO₂-footprint verhouden. En waarom de Milieubarometer het vervoer exacter en vollediger monitort.

Lees meer
Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Building for Tomorrow reduceert CO2-uitstoot 70%

Roman Griffijn, huisvestingsadviseur bij Building for Tomorrow, schreef deze blog over hoe zij hun CO2-uitstoot enorm wisten te reduceren met onder andere een focus op zakelijk verkeer.

3 augustus 2022 / Praktijkvoorbeeld / Lees Verder