Skip to content
Nieuwsbericht

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

Het doorvoeren van de nieuwe milieuprijzen zorgt er voor dat getoonde grafieken in de Milieubarometer zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. Door het doorvoeren van de nieuwe milieuprijzen kunnen organisaties de juiste prioriteiten blijven stellen in hun verduurzamingsacties op basis van de milieugrafiek en CO₂-grafiek.

Maar hoe zit het dan met de milieuprijzen? Wat vertellen die? En hoe vertalen deze zich tot een inzichtelijke milieugrafiek? We vertellen je graag meer over hoe de milieuscore in de Milieubarometer werkt en hoe milieuprijzen hier invloed op uitoefenen.

Wat zijn de milieuprijzen?

De milieuprijs is de prijs in euro’s voor de uitstoot van één extra kilogram vervuilende stof (zoals NOx of Fijn stof). De verschillende vervuilende stoffen hebben invloed op de milieukwaliteit. De milieukwaliteit kan verslechteren in de vorm van het broeikaseffect, vermesting van het land of aantasting van de ozonlaag.

Deze effecten schaden de menselijke gezondheid, ecosystemen en natuurlijke bronnen. Milieuprijzen maken het mogelijk hier een waarde aan te hangen en daardoor milieuschade in kaart te brengen. De Milieubarometer visualiseert met behulp van de milieuprijzen, de milieuschade van bedrijfsactiviteiten.

Hierdoor wordt in een grafiek helder waar de grootste milieu-impact van jouw bedrijfsvoering zit, ofwel waar je als organisatie het grootste verschil kunt maken.

Waarom worden de milieuprijzen periodiek aangepast?

De milieuprijzen worden iedere vijf tot zes jaar opnieuw vastgesteld voor alle schadelijke stoffen door CE delft. Begin 2024 zijn de milieuprijzen in de Milieubarometer aangepast naar de milieuprijzen van 2023. De reden dat de milieuprijzen zijn veranderd heeft drie oorzaken.

Dit komt terug in de milieuprijzen en is onderdeel van de milieuscore in de milieugrafiek van de Milieubarometer. Wil je meer weten over hoe de milieuprijzen werken? Lees dan meer in het handboek van CE delft.

Een milieuscore op basis van actuele wetenschappelijke inzichten?

De Milieubarometer is niet alleen een instrument waarmee je de CO₂-uitstoot van je organisatie in kaart brengt. Dankzij de milieugrafiek krijg je een completer beeld van de milieu-impact die jouw organisatie veroorzaakt. De Milieubarometer wordt continu geüpdatet en blijft daardoor in de toekomst de tool om effectief te verduurzamen. Want de juiste data zorgt voor de juiste acties.

Wil je meer weten over onze tool? We helpen je graag met het in kaart brengen van jouw milieu-impact en CO₂-uitstoot.

Ondersteuning

Ben jij al gebruiker van de Milieubarometer?

Wil je als gebruiker van de Milieubarometer meer weten over hoe deze update effect heeft op de milieugrafiek van jouw organisatie? Lees dan meer in dit verdiepende artikel.

Lees meer
Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieumonitoring bij grote organisaties

Regelmatig krijgen we de vraag: “onze organisatie heeft meer dan 60 locaties, kan ik dan de Milieubarometer gebruiken?” Ja, dat kan zeker, maar het is dan niet altijd nodig om iedere locatie apart te monitoren. In dit artikel vind je onze gouden tips en inspirerende praktijkvoorbeelden van drie grote instellingen.

2 januari 2021 / Praktijkvoorbeeld / Lees Verder

Zeelandia gebruikt de Milieubarometer internationaal

Met de Envirometer, de Engelstalige versie van de Milieubarometer, kan Zeelandia de milieugegevens ophalen van hun internationale vestigingen voor een volledige CSR rapportage.

13 februari 2023 / Praktijkvoorbeeld / Lees Verder

Milieubarometer ook voor zzp-ers

Marije Boersma, zelfstandig adviseur CO2-reductie, schreef een blog over hoe zij als zzp-er de Milieubarometer gebruikt om inzicht te krijgen in de footprint van haar eigen bedrijf.

3 april 2023 / Praktijkvoorbeeld / Lees Verder