Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

SEIN - alle locaties totaal - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 457.000 m3 2,09 kg CO₂ / m3 953 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.310 liter 2,78 kg CO₂ / liter 3,65 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 856 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2,79 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 4.430 liter 3,26 kg CO₂ / liter 14,5 ton CO₂
Taxibus (in liters) benzine Personenvervoer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Goederenvervoer 3.252 liter 2,78 kg CO₂ / liter 9,05 ton CO₂
Subtotaal 983 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 1.109.566 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.350.955 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.230 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 2.350.955 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1.230 ton CO₂
Elektrisch wegvervoer (kWh) Goederenvervoer 3.542 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1,85 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 308.405 km 0,193 kg CO₂ / km 59,5 ton CO₂
Subtotaal 61,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.044 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 38.543 m3 0,298 kg CO₂ / m3 11,5 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 38.543 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 17,0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 246.067 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 3,69 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.142.004 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 94.641 km 0,0528 kg CO₂ / km 5,00 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 1.097.838 km 0,006 kg CO₂ / km 6,59 ton CO₂
Motor Woon-werkverkeer 25.237 km 0,137 kg CO₂ / km 3,45 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 3.489.108 km 0,193 kg CO₂ / km 673 ton CO₂
Uitbesteed taxibusvervoer Personenvervoer 2.352 voertuigkm 0,282 kg CO₂ / voertuigkm 0,664 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 4.435 kg 1,21 kg CO₂ / kg 5,36 ton CO₂
Subtotaal 727 ton CO₂